Một trận bóng đá có mấy trọng tài trong luật của FIFA

Trong các trận bóng, trọng tài được xem làm “thẩm phán” và mỗi trận đấu sẽ có một tổ trọng tài gồm trọng tài chính và cả trợ lý cho trọng tài, họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau giúp trận đấu được công bằng. Vậy theo bạn thì một trận bóng đá có mấy trọng […]